Wednesday, June 16, 2010

3. klassi lõpupäev

ekskursioon Pokumaale
Õuesõppepäev Eistveres